Završen dio radova na uređenju vakumske stanice

Početkom lipnja započeli su radovi na uređenju okoliša i manipulativnog prostora za vozila u sklopu vakuumske stanice smještene u Bolničkom naselju. Do sad su izvedeni radovi na izgradnji kamenog zida oko radnog djelokruga vakuumske stanice te priprema za postavljanje rampe. Nakon turističke sezone pristupit će se podizanju betonske pokrovne ploče ispod koje su smještani vakuumski tankovi kako bi se osigurao veći prostor za servis crpki te eventualne popravke te sadnji biljaka kako bi se dobila što ljepša vizura objekta.