UPOV Cuvi posjetili studenti Fakulteta prirodnih znanosti iz Pule

Jučer, 10.siječnja 2022.g. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Cuvi posjetili su studenti treće godine Fakulteta prirodnih znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile iz Pule u pratnji profesora doc.dr.sc. Paola Paliage u sklopu kolegija „Sanitarna kontrola mora“.  Studenti su imali priliku upoznati se sa funkcioniranjem postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te na samoj lokaciji pogledati njegov rad kao i dobiti informacije o budućem postrojenju čija je izgradnja u tijeku. Za sve upite o obradi otpadnih voda i radu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na raspolaganju je bila djelatnica Odvodnje Rovinj- Rovigno d.o.o. Sanja Ivančević.