UPOV Cuvi i postrojenje za solarno sušenje mulja

Tijekom perioda od 12.12.-16.12.2022.g. na UPOV-u Cuvi izvodili su se radovi na nekoliko lokacija :

Mehanički predtretman – istraživanje kvalitete otpadne vode na ulazu u sklopu pokusnog rada.

Egalizacija i obrada mulja– ugradnja opreme i cjevovoda dehidracije, opreme i cjevovoda za stabilizaciju mulja, te testovi motora i signala u sklopu pokusnoga rada.

Upravna zgrada – montaža ventilirane fasade, keramičarki radovi i ugradnja parketa.

Biološki tretman – radovi na krovu – vuna i TPO folija.

Također, postavljale su se cijevi u okolišu i zatrpavao rov.

Na Postrojenju za solarno sušenje mulja na lokaciji Lokva Vidotto u tijeku su betonski radovi na temeljima postrojenja.