Treća konferencija za medije projekta: najava događanja

U utorak, 4. prosinca 2018. godine, u Sali za sastanke na prvome katu gradske palače, Matteottijev trg 2, s početkom u 12 sati,  održat će se treća konferencija za medije „Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“. U konferenciji će sudjelovati gradonačelnik Grada Rovinja, Marko Paliaga i direktor Odvodnje Rovinj Rovigno d.o.o. Ognjen Pulić koji će prisutnim predstavnicima medija predstaviti rezultate postignute u prve dvije godine provedbe projekta, planove za 2019., a posebno će se osvrnuti i na Odluku Gradskog vijeća Grada Rovinja koja je stupila na snagu 1. studenog 2018. godine, a kojom se stanovnici aglomeracije Rovinj oslobađaju plaćanja naknade za priključenje kućanstava na sustav javne odvodnje/kanalizaciju i kojom se ista ukida.  Predviđeno trajanje konferencije je 40 minuta.