Stanje i napredak radova na gradilištima Projekta u siječnju 2018.

U siječnju 2018. radovi Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj nastavljeni su u skladu s planiranom dinamikom na sljedećim gradilištima:

Spojni kolektor Rovinjsko Selo – Gripole

Radovi na iskopu rova, polaganju cijevi i zatrpavanju rova izvode se na dvije lokacije, a u mjesecu siječnju 2018. na poziciji 1 radovi su izvedeni od RO 21 do RO 26 (ukupne dužine od 239,9 m), a na poziciji 2 od RO 37 do RO 46 (ukupne dužine od 410,7 m). Na kolektorima su izvedena i monolitna AB reviziona okna. Izvedeno je uzimanje uzoraka za ispitivanje tjemene krutosti cijevi ( četvrto od 1500 m – 2000 m ). Iskolčenje trase izvedeno je na cjelokupnoj trasi spojnog kolektora. Postavljena je prometna signalizacija i uspostavljeno privremeno vođenje prometa prema odobrenim prometnim elaboratima i suglasnosti Hrvatskih Cesta. Sva prometna signalizacija izmješta se prema projektu ovisno o napretku radova po dionicama.

Sanitarni kolektor Rovinjsko Selo

Najdinamičnije gradilište u mjesecu siječnju na kojem se radovi na iskopu rova, polaganju cijevi i zatrpavanju rova izvode na osam lokacija paralelno, obuhvaća sljedeće ulice :

Vičani ( kolektori K-7.6.3 i K-7.6.1.), Duranka (kolektori K-7. i K-7.4.) , Maričuvica (kolektoru K-7.6.) i Velebić ( kolektori K-1.6.2., K-1.6.7. i K-1.6.5.).

Polaganje cijevi izvedeno je u ukupnoj dužini od 1319 m.

Sanacija kopnenog kolektora

Izvršena je sanirana dionica cjevovoda  u ukupnoj dužini od 2.495 m te sanacija  ukupno 30 komanda okana.

Sanacija obalnog kolektora

Izvršeno je  snimanje i čišćenje kolektora (odrađeno čišćenje 1/3 kolektora).

Tlačni vod CS “Škver"

U siječnju je odrađen iskop rova od TP-2 do TP-11

Vakuumska kanalizacija Bolničko naselje i Borik

Izvedenoiskolčenje trase te izveden iskop rova na dijelu trase u ulicama Val Savie i Šetalište Karla Luegera.

Galerija slika: