Stanje i napredak radova na gradilištima projekta u prosincu 2018. godine

U mjesecu prosincu 2018. godine nastavljeni su radovi na preostalim gradilištima Projekta u Rovinjskom Selu, Gripolama, Boriku i Bolničkom naselju. Zaključno s 31. prosincem izgrađeno je na tim gradilištima, kako slijedi:

Sanitarni kolektor Rovinjsko Selo

Izvedeno je 6.400 m od ukupno planiranih 12.719 m glavnog kolektora, a radovi su se izvodili na komponentama “A", “B" i “C" /komponenta “A" izvedeno 2.780 m od 4.981 m; komponenta “B" izvedeno 1.290 m od 4.622 m; na komponenti “C" izvedeni su svi planirani radovi i izgrađeno je 2.330 m/.

Radovi na iskopu rovova, polaganju cijevi i zatrpavanju rovova izvodili su se na kolektorima : K-1; K-1.5; K-1.5.1;K-1,6.2 i 1.6.3; K-1.4, K-1.3, K-1.6,K-2.3, K-2.6.1, K-2.6.2, K-6, K-6.1 i K-7.6 u Rovinjskoj ulici i ulicama Bilice, Lakuverca, Velebić, Njive, Stjepana Žiže, Pudarica, Morovi, Radovani i Vičani.

Na kolektorima se paralelno izvode monolitna AB reviziona okna te kućni priključci. Započeti su i radovi na crpnim stanicama Rovinjsko Selo u sklopu sanitarnog kolektora. Izvođeni su zemljani i betonski radovi na CS1 i CS2 te zemljani radovi na CS3.

Sanitarni kolektor – Naselje Gripole

Izvedeno 1.080 m od ukupno planiranih 1.160 m glavnog kolektora sanitarne kanalizacije. Radovi na iskopu rova, polaganju cijevi i zatrpavanju rova u tijeku su na kolektoru K-1.1. Na kolektorima se paralelno izvode monolitna AB reviziona okna te kućni priključci.

Vakuumska kanalizacija Bolničko naselje i Borik

Izvedeno je 4.350 m od ukupno planiranih 6.045 m glavnog kolektora Vakuumske kanalizacije.

Radovi su se izvodili na kolektorima V-1.8, V-2, V-1.1, V 1.4, V 2.4.A i V-3 u ulicama Lodovico Brunetti, Val de Lesso , Marije Poljak i  Luigija Montija.

 

Slika 1) Kolektor Rovinjsko selo – Komponenta “A" – K-1 – prvi sloj zasipavanja pijeskom iznad cijevi

Slika 2) Kolektor Rovinjsko selo – Komponenta “B" – K-6 – Polaganje cijevi na posteljicu, izrada kućnog priključka i zatrpavanje cijevi prvim slojem pijeska

Slika 3) Kolektor Gripole – ugradnja sloja tampona (frakcija 0-63 mm) nakon zatrpavanja dijela rova radi omogućavanja pristupa na završetku kolektora K-1.1

Slika 4) Vakuumska kanalizacija Bolničko naselje i Borik – izrada pješčane posteljice na kolektoru V-3 vakuumske kanalizacije

Slika 5) Vakuumska kanalizacija Bolničko naselje i Borik – zatrpavanje kolektora V-2