Stanje i napredak radova na gradilištima projekta u mjesecu svibnju 2019. godine

U mjesecu svibnju 2019. godine nastavljeni su radovi na preostalim gradilištima Projekta u Rovinjskom Selu, Boriku i Bolničkom naselju te na crpnoj stanici Škver. Radove su se izvodili povećanim intenzitetom kako bi bili dovršeni prije ugovorenog roka u cilju nesmetanog odvijanja glavne turističke sezone i ugodnijeg boravka gostiju na području aglomeracije Rovinj.   Na gradilištima su, stoga, u  izvještavanom periodu bile angažirane ukupno 146 osobe, uključujući inženjere gradilišta, poslovođe, voditelje radova, građevinske radnike, montere, strojare i vozače, a  od opreme radila su 25 strojeva, 21 kamion i ostala vozila gradilišta,  8 valjaka, jedan grejder i jedan finišer.

Zaključno s 31. svibnja stanje na navedenim preostalim otvorenim gradilištima Projekta:

Sanitarni kolektor Rovinjsko Selo

Izvedeno: 11.728 m od 12.825 m glavnog kolektora uključujući izmjenu.

Na komponenti “A" izvedeno je 4.615 m od 5.401 m, na komponenti “B" izvedeno je 3.953 m od 4.680 m, a na komponenti “C" izvedeno je 2.458 m od 2.744 m. Dodatno je izvedeno 702 m od 786 m tlačnog cjevovoda u sklopu kolektora “A" i “B". Radovi na iskopu rovova, polaganju cijevi i zatrpavanju rovova u tijeku su na kolektorima :K-1, K-1.2, K-2, K-2.4, K-2.5, K-2.7, K-3, K-5, K-6 (ulice : Rovinjska ulica, Logo, Rudelići, Stjepana Žiže, Sv. Antona i Radovani). Na kolektorima se paralelno izvode monolitna AB reviziona okna te kućni priključci. Izvodili su se pripremni radovi za asfaltiranje i asfaltiranje. Osim navedenog,  izvedeni su i radovi na crpnim stanicama Rovinjsko Selo u sklopu sanitarnog kolektora. U tijeku su i radovi na pripremi elektroinstalacija do crpnih stanica CS1 i CS2 te CS4 i CS5. Izvodili su se radovi na mjeraču protoka na CS4 i CS5 te ugradnji poklopaca i zemljani radovi.

Vakuumska kanalizacija Bolničko naselje i Borik

Završeni su svi radovi na izgradnji: izvedeno je 6.110 m od 6.110 m glavnog kolektora Vakuumske kanalizacije. Paralelno sa radovima na kolektorima izvodili su se pripremni radovi za asfalterske radove. Zasebno su se izvodili radovi na vakuumskoj stanici na pripremi poda te ugradnji opreme. Instalacije koje se nalaze na okolišu dovršene su 95 %. Izvode se radovi uređenja okoliša. Dovršeno je krovište sa svim slojevima.

Rekonstrukcija CS Škver

Dovršeni su svi radovi.

Slika 1) Kolektor Rovinjsko Selo - K-9 - postavljanje sanitarnog kolektora do CS 5 i priprema za tlačni vod TL-5

Slika 2) Kolektor Rovinjsko Selo - K-1.5.2 - izrađen KP i priprema ulice za asfaltiranje

Slika 3) Kolektor Rovinjsko Selo - K-1 -priprema za asfaltiranje

Slika 4) Kolektor Rovinjsko Selo - K-6.3 - ugradnja asfalta

Slika 5) Kolektor Rovinjsko Selo - K-8 - monterski radovi na crpnoj stanici CS4

Slika 6) Vakuumska kanalizacija - Vakuumska stanica - unutarnji završni radovi