Stanje i napredak radova na gradilištima projekta u mjesecu srpnju 2019. godine

U mjesecu srpnju 2019. godine dovršeni su svi radovi prije ljetne stanke na preostalim gradilištima Projekta. Radove su se izvodili povećanim intenzitetom i na gradilištima je, u  izvještavanom periodu,  bilo angažirano ukupno 69 osoba, uključujući inženjere gradilišta, poslovođe, voditelje radova, građevinske radnike, montere, strojare i vozače. Od opreme radila su 3 stroja, 14 kamiona i ostalih vozila gradilišta,  6 valjaka, jedan grejder i dva finišera.

Zaključno s 31. srpnja stanje na preostalim gradilištima Projekta:

Sanitarni kolektor Rovinjsko Selo

Tijekom srpnja završavali su se radovi na ugradnji asfalta u ulicama Stjepana Žiže, Sv. Antona, Rovinjska ulica, Pudarica, Radovani, Frata i Morovi.  Izvedeno je : 11.821 m od 13.695 m glavnog kolektora i tlačnih cjevovoda uključujući dodatne ogranke koji će se izvoditi.  Ukupno je izvedeno 771 m od 870 m tlačnog cjevovoda u sklopu kolektora „A“ i „B“. Na komponenti “A" izvedeno je 4.615 m od 5.401 m, na komponenti “B" izvedeno je 3.977 m od 4.680 m, a na komponenti “C" izvedeno je 2.458 m od 2.744 m.

Vakuumska kanalizacija Bolničko naselje i Borik

Završeni su svi radovi na izgradnji i asfaltiranju : izvedeno je 6.114 m od 6.114 m glavnog kolektora Vakuumske kanalizacije.  Tijekom srpnja završeni su radovi na uređenju okoliša na trasi Vakumske kanalizacije, te  radovi na ugradnji elektroopreme Vakumske stanice.

Slika 1: Kolektor Rovinjsko Selo – K-2.6 – priprema za asfaltiranje

Slika 2: Kolektor Rovinjsko Selo – K-2.6 – asfaltiranje

Slika 3: Kolektor Rovinjsko Selo – K-2.4- asfaltirano

Slika 4: Kolektor Rovinjsko Selo – K-1.6 - asfaltirano

Slika 5: Vakumska kanalizacija – Vakumska stanica – završeni elektrotehnički radovi