Stanje i napredak radova na gradilištima projekta u mjesecu prosincu 2019. godine

U mjesecu prosincu 2019. godine nastavljeno je izvođenje preostalih ugovorenih radova na gradilištu  Sanitarni kolektor Rovinjsko Selo. U  izvještavanom periodu bilo je angažirano ukupno 40 osoba, uključujući inženjere gradilišta, poslovođe, voditelje radova, građevinske radnike, strojare i vozače, a radilo je i 5 strojeva, 8 kamiona i vozila gradilišta , 3 valjka, jedan grejder i jedan valjak.

Zaključno s 31. prosinca završeni su svi radovi na gradilištu Projekta Sanitarni kolektor Rovinjsko Selo i uspješno su obavljeni svi tehnički pregledi. Izvedeno je ukupno 13.695 m glavnog kolektora i tlačnih vodova. Izvodili su se radovi na pripremi za asfaltiranje i ugradnji asfalta, izradi kućnih priključaka, čišćenju crpnih stanica te je preostalo urediti i vratiti okoliš u prvobitno stanje.

Slika 1) Kolektor Rovinjsko Selo - K-7.8. - ugradnja gornjeg nosivog sloja u djelu koja se ne asfaltira.

Slika 2) Kolektor Rovinjsko Selo - K-2 - Put za Gumilu- ugrađen asfalt i uređene bankine