Stanje i napredak radova na gradilištima Projekta u prosincu 2017.

U prosincu 2017. radovi Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj nastavljeni su u skladu s planiranom dinamikom na sljedećim gradilištima:

Spojni kolektor Rovinjsko Selo – Gripole

Izvedeno je sljedeće: radovi na iskopu rova, polaganju 1180 m cijevi i zatrpavanju rova na dvije lokacije; monolitna AB reviziona okna na kolektorima; uzimanje uzoraka za ispitivanje tjemene krutosti cijevi; ukupno je iskolčeno i očišćeno 2287 m terena na trasi kolektora; postavljena prometna signalizacija i uspostavljeno privremeno vođenje prometa prema odobrenim prometnim elaboratima i suglasnosti Hrvatskih cesta.

Prometna signalizacija izmješta se prema projektu ovisno o napretku radova po dionicama.

Sanitarni kolektor Rovinjsko Selo

Radovi na iskopu rova, polaganju cijevi i zatrpavanju rova paralelno su izvođeni na pet lokacija: u okviru Komponente “C" Projekta (Vičani) na sanitarnom kolektoru uključujući propust ispod ceste prema spojnom kolektoru i izmicanje vodovoda; u okviru Komponente “A" Projekta (Velebić i Njive) na sanitarnom kolektoru. Na kolektorima se izvode i monolitna AB reviziona okna, probni šlicevi i detektiranje te označavanje postojećih instalacija. Zasebno se izvode spojevi kućnih priključaka na glavni kolektor i okna kućnih priključaka. Ukupno je izvedeno polaganje 781 m cijevi.

Sanacija kopnenog kolektora

Izvedeno je snimanje i čišćenje kolektora u dužini od 2150 m. Sanirane su dvije dionice cjevovoda u ukupnoj dužini 1.443 m.

Tlačni vod CS “Škver"

Obavljeno je iskolčenje trase i iskop probnih šliceva radi potvrde izvedenog stanja.