Stanje i napredak radova na gradilištima projekta u mjesecu ožujku 2019. godine

U mjesecu ožujku 2019. godine nastavljeni su radovi na preostalim gradilištima Projekta u Rovinjskom Selu, Boriku i Bolničkom naselju te na crpnoj stanici Škver. Zaključno s 31. ožujka stanje na navedenim gradilištima Projekta:

Sanitarni kolektor Rovinjsko Selo

I dalje je najaktivnije gradilište Projekta na kojem je izvedeno 9.596 m od 12.719 m glavnog kolektora: na komponenti “A" izvedeno je 3.820 m od 4.981 m, komponenti “B"  2.997 m od 4.622 m.  Na tlačnom cjevovodu izvedeno je 449 m od 786 m.

Radovi su se izvodili na iskopu rovova, polaganju cijevi i zatrpavanju rovova u tijeku na kolektorima K-1, K-1.2, K-3, K-2, K-1.6,K-2.4, K-2.5, K-2.6.1, K-2.6.2, K-4, K-6, K-6.1,K-6.3, K-7.6, TL-1 i TL-5 (ulice : Rovinjska ulica, Logo, Frata, Rudelići, Stjepana Žiže , Morovi, Radovani,Vičani i Župani).

Na kolektorima se paralelno izvode monolitna AB reviziona okna te kućni priključci. Dovršeni su svi radovi prije ugradnje opreme i elektroradova na crpnim stanicama CS1 i CS2. Izvode se radovi na elektopriključcima. Izvedeni su monterski radovi na crpnim stanicama CS3, CS4 i CS5.

Vakuumska kanalizacija Bolničko naselje i Borik

Izvedeno 5.750 m od 6.110 m glavnog kolektora Vakuumske kanalizacije. Radovi su se izvode na kolektorima : V 3.2, V 3.1.1.1, V 3, V 1.8, V 1.8.2, V 2 (u dijelovima između ulica Lodovico Brunettija i Miroslava Krleže, te dijelu između ulica Monpeloso i Miroslava Krleže, u ulicama Viktora Cara Emina, Lodovico Brunettija i Val de Lesso). Izvode se zasebno armirano betonski radovi na Vakuumskoj stanici (do gornje ploče stanice).

Rekonstrukcija CS Škver

Izvedeni su radovi sanacije zidova. Izvode se monterski radovi te radovi na podmorskom ispustu.

Brojno stanje ljudi i opreme na gradilištu

Tijekom mjeseca ožujka na otvorenim gradilištima aglomeracije Rovinj angažirano je 116 ljudi, uključujući inženjere gradilišta, poslovođe, voditelje radova, građevinske radnike, montere, strojare i vozače. Od opreme angažirala su se 28 stroja, 17 kamiona i vozila gradilišta i  2 valjaka.

Slika 1) Kolektor Rovinjsko selo – polaganje gravitacijskog cjevovoda na kolektoru K-6

Slika 2) Kolektor Rovinjsko selo – Komponenta “B" – polaganje tlačnog voda TL1

Slika 3) Kolektor Rovinjsko Selo – priprema posteljice na kolektoru K -2.7.3

Slika 4) Vakuumska kanalizacija Bolničko naselje i Borik – iskop rova kanalizacije

Slika 5) Vakuumska kanalizacija Bolničko naselje i Borik – Vakuumska stanica – ugradnja armature ploče

Slika 6) Rekonstrukcija CS Škver – ugradnja opreme