Spajanje oborinske vode na vakumski sustav fekalne kanalizacije opasno je i zabranjeno, uskoro kreću prijave i isključenja iz sustava

Sustav vakumske odvodnje izgrađen kroz Projekt u naseljima Borik, Bolničko naselje i Valsavie omogućava kontrolu pražnjenja vakumskih okana i Odvodnja Rovinj Rovigno d.o.o. u svakom trenutku ima uvid u rad svakog pojedinog okna. Tijekom kišnih perioda uočen je znatno povećan dotok vode u kanalizacijski sustav  na području Borika, Bolničkog naselja i Valsavie, što ukazuje na činjenicu da su neki korisnici spojili svoju oborinsku vodu na vakumski sustav fekalne kanalizacije.  Stoga i ovim putem informiramo i upozoravamo stanovnike da je spajanje oborinske odvodnje na sustav fekalne kanalizacije zabranjeno prema odluci grada Rovinja.  Sustav vakumske kanalizacije nije dimenzioniran za količinu dotoka oborinske vode i navedeno postupanje može izazvati kolaps sustava.  Osim što je zabranjeno, zbog šteta koje može izazvati na sustavu, postoji opasnost i za korisnike odnosno nastanak štete i na njihovim objektima. Oborinsku vodu sa svoje parcele korisnici su dužni zbrinuti unutar svoje katastarske čestice preko zelenih površina, upojnih bunara i slično. Korisnici koji usprkos upozorenjima ne postupaju prema ovoj odluci grada Rovinja bit će prijavljeni nadležnom inspektoratu i fizički isključeni iz sustava, stoji u Obavijesti stanarima naselja Borik, Bolničko naselje i Valsavie objavljenoj na stranici Odvodnje Rovinj Rovigno d.o.o. bit.ly/3hnd1j6.