Rovinjski projekt odvodnje proglašen nacionalnom strateškom investicijom

Odlukom Vlade Republike Hrvatske donesenom 27. srpnja 2017. godine projekt “Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Rovinj" proglašen je strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske. Projekt pripada skupini javnih investicijskih projekata na području komunalnog gospodarstva.

Povjerenstvo za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata ustanovilo je da projekt u cijelosti ispunjava uvjete propisane Zakonom o strateškim investicijskim projektima – usklađen je s nacionalnim i europskim prostornim i strateškim dokumentima kao i s pristupnim obvezama RH, odgovarajuće je procijenjene vrijednosti te ima mogućnost financiranja iz fondova i programa EU-a, doprinosi postizanju većeg standarda isporuke i dostupnosti vodnih usluga, podiže razinu sigurnosti i kvalitete života građana na području provedbe te stvara uvjete za zapošljavanje većeg broja ljudi. Na prijedlog Povjerenstva Ministarstvo gospodarstva uvrstilo je projekt odvodnje aglomeracije Rovinj na Listu strateških investicijskih projekata ( https://www.mingo.hr/page/kategorija/strateski-investicijski-projekti-rh ).

Povjerenstvo je donijelo odluku o osnivanju Operativne skupine za pripremu i provedbu projekta.  Operativna skupina je zadužena za određivanje potrebnih postupaka i podataka u vezi s tijelima koja sudjeluju u provedbi projekta, za međusobnu koordinaciju i dinamiku izrade potrebnih akata i dokumentacije. Elizabeta Kos, pomoćnica ministra zaštite okoliša i energetike voditeljica je Operativne skupine.

Rad Povjerenstva ubuduće će biti usmjeren na praćenje provedbe strateškog projekta.

Uvrštenje među strateške investicijske projekte RH zasluženo je priznanje vrijednosti rovinjskog projekta kao i desetgodišnjeg truda uloženog u njegovu pripremu. Ujedno, to je poticaj svim sudionicima na davanje doprinosa njegovoj potpunoj i kvalitetnoj provedbi što uključuje i veliku odgovornost za pravodobno i učinkovito izvršavanje svih dijelova i etapa ovog složenog zadatka što će se ostvarivati do sredine 2020. godine.