Radovi na UPOV-u Cuvi

U posljednjem tjednu 2022.godine radovi na UPOV-u Cuvi odvijali su se prema dinamičkom planu.

Na zgradi egalizacije i obrade mulja ugrađivala se oprema, te su se izvodili bravarski radovi i radovi na krovu. U okviru zgrade biološkog tretmana ugrađivale su se INOX cijevi za ispust pročišćene vode. Pored objekta mehaničkog predtretmana ugradili su se „scrubberi“ za pročišćavanje zraka, a okolo svih objekata postrojenja u tijeku je uređivanje internih prometnica i okoliša parcele.

Prva faza pokusnog rada postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda je u tijeku te se izvode suhe probe ugrađene opreme.