Radovi na povratnom vodu približavaju se kraju, na UPOV-u Cuvi u tijeku iskopi 1. faze bypass-a

Radovi na povratnom tlačnom cjevovodu pročišćene otpadne vode za navodnjavanje zelenih površina (nogometnih terena i turističkih kampova) privode se kraju. Trenutno se izvode radovi na dionici Polari – Veštar te preostaje za izvesti dio oko nogometnih igrališta u Rovinju. Ukupno je položeno 92 % cjevovoda.

Na UPOV-u Cuvi tijekom perioda od 09.05. do 13.05. izvodili su se radovi na hidroizolaciji zidova bioloških bazena, te zatrpavanje oko zidova i priprema podloge na armirano betonsku ploču bazena. Na budućoj upravnoj zgradi izvodi se montaža oplate i armature međukatne ploče suteren – prizemlje, dok se na na dijelu mehaničkog predtretmana izvode iskopi, planiranje posteljice i ugradnja tampona za cijevi otpadne vode. Nastavljeni su iskopi 1. faze zaobilaznog voda (bypassa) čime će biti omogućen nesmetan rad UPOV-a tijekom izgradnje.