Radovi na izgradnji spojnog kanalizacijskog kolektora Rovinjsko Selo – Gripole napreduju predviđenom dinamikom