Radovi na izgradnji kanalizacije u Boriku, Bolničkom naselju i Rovinjskom Selu odvijaju se usprkos lošem vremenu kako bi se ispoštovali ugovoreni rokovi

Radovi na izgradnji kanalizacije u Boriku, Bolničkom naselju i Rovinjskom Selu odvijaju se usprkos lošem vremenu kako bi se ispoštovali ugovoreni rokovi. Osim radova na kanalizacijskoj mreži, izvode se i radovi na instalaciji optičkih kablova i vodovodne mreže. Nakon dovršetka svih radova, ubrzano će se krenuti sa pripremom za asfaltiranje preostalih dijelova Borika i Rovinjskog Sela.

Čišćenje pristupnog puta između ulica Miroslava Krleže i Val de Lesso

Montaža fazonskih elemenata na objektu Vakuumske kanalizacije

Radovi na oborinskoj kanalizaciji u ulici Pier Paola Vergeria na Boriku

Rovinjsko Selo - izvođenje radova na vodovod noj mreži u ulici Stjepana Žiže

Rovinjsko Selo- izvođenje radova na kabelskoj kanalizaciji - postavljanje optičkih kablova

Rovinjsko Selo- izvođenje radova na vodovodnoj mreži u ulici Pudarica

Ulica Lodovico Brunetti radovi na vodovodnoj mreži

Vakuumska kanalizacija - asfaltirana ulica Val de Lesso i dio kolektora V-2

Vakuumska kanalizacija Asfaltirana ulica Valsavie kolektor V-1.9

Vakuumska kanalizacija- asfaltiranje kolektora V-2.1 u ulici Val de Lesso