Prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda poboljšava se diljem EU

Europska komisija objavila je deseto izvješće o provedbi Direktive o pročišćavanju otpadnih voda. Podaci iz izvješća pokazuju općenit trend poboljšanja u prikupljanju i obradi otpadnih vod. Također, podaci pokazuju da sve države članice ne provode Direktivu jednako uspješno.

Konačni cilj Komisije je postizanje nulte stope onečišćenja.

Cijelu objavu Komisije kao i  izvješće možete pronaći ovdje:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/IP_20_1563