Prezentacija o budućem UPOV-u i postrojenju za solarno sušenje mulja prema tehničkim zahtjevima u tenderu