Predstavljanje rovinjskog projekta odvodnje uz radnu akciju u Rovinjskom selu

Nastavljen je niz predstavljanja Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj uz radne akcije koje se organiziraju u pojedinim dijelovima aglomeracije. U subotu 21. travnja 2018. mještani Rovinjskog Sela okupili su se na proljetnoj akciji uređivanja naselja. Akcija se odvijala u dobroj atmosferi, uz glazbu, žamor glasova i zvukove raznih aktivnosti od 10:00 do 13:00 sati. U fokusu je bio odvoz krupnog otpada, ali usto se uređivao vanjski i unutarnji prostor začelja zgrade Doma kulture i obnavljala boja na vratima i prozorima. Nakon završetka rada, druženje se nastavilo uz zajednički ručak.

Istodobno, uz glavno pročelje Doma kulture bio je postavljen informativni štand s obilježjima Projekta, projektnim materijalom te promotivnim i informativnim prilozima za mještane. U Rovinjskom Selu, u kojem nema kanalizacije, u tijeku su radovi na više projektnih lokacija. Velik dio radova obavit će se do početka sezonske obustave građevinskih radova 14. lipnja 2018. Mještani su stoga visoko zainteresirani za način i uvjete priključenja domaćinstava i drugih korisnika na mrežu odvodnje.

Prije mjesec dana su predstavnici nositelja Projekta, Odvodnja Rovinj – Rovigno d.o.o,. izložili Projekt i predstojeće radove proširenom sastavu Mjesnog odbora Rovinjsko Selo. Stanovnici Rovinjskog Sela primili su i pisane obavijesti od strane nositelja Projekta te poziv da prijave potrebu priključenja svojih nekretnina na sustav javne odvodnje Grada Rovinja. Kao što se moglo očekivati, zanimanje raste – sve je više konkretnih pitanja vezanih uz ostvarenje pojedinačnog priključka. Na informativnom štandu projekta predstavnici Odvodnje Rovinj – Rovigno Ognjen, Pulić, Sanja Bokun i Franko Jelenić davali su odgovore na pitanja četrdesetak stanovnika. Zainteresiranim mještanima je uručen primjerak zahtjeva za priključenje na sustav odvodnje uz sve obavijesti o njegovom popunjavanju i podnošenju s potrebnim prilozima. Predstavnik Odvodnje Rovinj – Rovigno na poziv mještana obišao je nekoliko lokacija radi pobližeg uvida u situaciju u vezi s izvedbom priključka.

Nositelj Projekta, Odvodnja Rovinj – Rovigno d.o.o. stalno je dostupan građanima u svom sjedištu. Dvosmjerna komunikacija sa zainteresiranom javnošću – pitanja I odgovori, moguća je i putem web stranice projekta www.odvodnjarovinj.eu . Informacije o projektu i događanjima u vezi s Projektom kontinuirano se objavljuju na web-stranici i društvenim mrežama, Facebooku i Twitteru.