Predstavljanje projekta – dani otvorenih vrata EU projekata

Pridružite nam se na predstavljaju Projekta prikupljanja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj u sklopu Dana otvorenih vrata EU projekata. Kroz prezentaciju projekta i promotivne materijale saznajte više o provedenim i planiranim aktivnostima te ciljevima i značajkama projekta. Predstavljanje će se održati u ponedjeljak 29. studenog od 10 do 12 sati na Trgu Maršala Tita u Rovinju.