Osvrt na tekst objavljen na portalu www.direktno.hr

U nedjelju, 25. kolovoza na portalu www.direktno.hr objavljen je tekst pod naslovom „MALA ZEMLJA ZA VELIKE APSURDE Gradska tvrtka brisala dokumentaciju o nabavi“ autora Lea Buljana. Autor u tekstu ukazuje na propust Odvodnje Rovinj Rovigno d.o.o. u otvorenom postupku javne nabave za izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje mulja aglomeracije Rovinj, pri čemu iznosi podatke koji su netočni te ne odgovaraju činjeničnom stanju, a sam način oblikovanja teksta, poput „Prema rješenju DKOM-a donesenog 19. srpnja u posjedu redakcije portala Direktno„ može kod prosječnog čitatelja stvoriti dojam kako redakcija navedenog portala ima ekskluzivni tajni dokument, budući da se ista formulacija u medijima koristi većinom za pisanje o velikim aferama hrvatskog političkog i gospodarskog područja, dok se nasuprot tome radi o dokumentu koji se javno objavljuje na web stranicama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM). Osim navedenog, napisano ukazuje, gledajući datum objave, i na činjenicu da se informacija objavljuje na jednom internetskom news portalu s više od mjesec dana nakon što je Rješenje objavljeno i da se prostor za objavu stvorio u nedjelju koja je noćna mora većine urednika zbog nedostatka događanja i tekstova koji bi pratili iste.

Unatoč bombastičnom naslovu koji ne odgovara činjeničnom stanju (ne radi se o cjelokupnoj dokumentaciji, nego brisanju dijela dokumentacije koja je zakonski dozvoljenom izmjenom ukinuta, niti o cjelokupnoj vrijednosti projekta od 223 milijuna kuna, već samo o dijelu ukupne financijske vrijednosti projekta koji je osiguran za izgradnju navedenih postrojenja u iznosu od 112.337.880,00 kuna, što je skoro dvostruko manje od u naslovu teksta navedenog iznosa,  a ključan i sporan dio na koji se ukazuje u žalbenom postupku odnosi se na nelogičnosti koje su nastale uključenim izmjenama dokumentacije u odnosu na dio dokumentacije koji je ostao neizmijenjen) tekst se, prema statistikama samog portala, u periodu od objave do srijede 28. kolovoza nije našao među prvih 100 najčitanijih na tom portalu i nije izazvao veći interes čitatelja,  ipak bismo ovim putem željeli ispraviti pogrešne navode i dati javnosti cjelovitu i konzistentnu informaciju.

Rješenja DKOM-a su javno dostupni dokumenti svim zainteresiranim građanima te sudionicima u postupcima javne nabave, na stranici DKOM-a (www.dkom.hr), a u cilju transparentnosti i jačanja kapaciteta u području pripreme i provede postupaka javne nabave, kako budući sudionici u postupcima javne nabave ne bi ponovili propuste utvrđene u žalbenom postupku pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave. Upravo jedno od prošlih rješenja DKOM-a u sličnom projektu utjecalo je na Naručitelja Odvodnju Rovinj Rovigno d.o.o. na uvođenje izmjena dokumentacije o nabavi s ciljem osiguranja i postizanja više razine tržišnog natjecanja.

Međutim, zbog složenosti dokumentacije o nabavi,  u postupku javne nabave koje je predmetom citiranog novinskog teksta, došlo je prilikom izmjene dokumentacije do neželjenog propusta, utvrđenog u žalbenom postupku pred DKOM-om. Odvodnja Rovinj Rovigno d.o.o. kao Naručitelj, a  nakon zaprimljene žalbe,   priznala je  u odgovoru na žalbu da je došlo do propusta pri izmjeni dokumentacije koji je doveo do nesuglasja između pojedinih točaka nakon izmjene dokumentacije. Odvodnja Rovinj Rovigno d.o.o. obvezala se u najkraćem mogućem roku ispraviti navedeni propust.  Trošak žalbenog postupka u iznosu od 5.000 HRK snosi u cijelosti, a budući da je Naručitelj u najkraćem mogućem roku  priznao i ispravio učinjeni propust, navedeno bitnije ne utječe na vremenski tijek postupka javne nabave dok s druge strane se osigurava viša razina tržišnog natjecanja te objavom izmjena na stranicama EOJN osigurava se i potpuna transparentnosti postupka nabave.

Autor teksta i sam primjerom u napisanom tekstu pokazuje,  nelogičnostima informacija koje iznosi,  da je čak u i tekstu od pola novinske kartice teško zadržati konzistentnost, pa tako u naslovu pogrešno navodi da je brisana dokumentacija, kasnije citira rješenje DKOM-a  u kojem se navodi da je brisan dio izmijenjene dokumentacije, da bi opet ponovio da je brisana dokumentacija.

Navedeno je svima dragocjeno iskustvo da nikad dovoljno kontrole i provjere.

Originalni tekst možete pročitati na poveznici:

https://direktno.hr/direkt/mala-zemlja-velike-apsurde-gradska-tvrtka-brisala-dokumentaciju-o-nabavi-i-napravila-pomutnju-projek-164842/

Očitovanje Odvodnje Rovinj Rovigno d.o.o. na izjavljenu žalbu možete pročitati ovdje.