Odvodnji Rovinj -Rovigno d.o.o. dodijeljena dodatna bespovratna sredstva za sufinanciranje EU projekta u iznosu od 10.000.000,00 kn