Održana 8. konferencija za medije Projekta

U četvrtak, 27. siječnja 2022. godine s početkom u 10 sati, u Rovinju je održana osma konferencija za medije projekta „Prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“ . Na konferenciji su sudjelovali:

  • gradonačelnik grada Rovinja-Rovigno Marko Paliaga,
  • direktor Odvodnje Rovinj Rovigno d.o.o. Ognjen Pulić,
  • voditelj projekta Ivan Barbić, Maxicon d.o.o., Zagreb
  • predstavnik izvođača radova izgradnje Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Branko Potočnik, CID – Čistilne naprave d.o.o, Kopar, Slovenija
  • predstavnik izvođača radova izgradnje Postrojenja za solarno sušenje mulja Emir Zekić, Hidrokon d.o.o., Zagreb
  • predstavnica nadzora radova – pomoćnica inženjera Andrea Užila Legović, Arhetip21 d.o.o., Poreč.

Glavna tema konferencije bila je početak izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rovinj, sufinanciran sredstvima Europske unije. Nedavnim ishođenjem svih potrebnih dozvola, započeli su radovi na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji Cuvi, a u tijeku je ishođenje dozvola i za postrojenje za sušenje mulja čime Projekt ulazi u završnu fazu. Konferenciju za medije je otvorio gradonačelnik grada Rovinja-Rovigno Marko Paliaga koji je istaknuo važnost Projekta za građane grada Rovinja-Rovigno i naglasio kako će realizacija Projekta doprinijeti zaštiti okoliša i zaštiti osjetljivog sjevera Jadrana. Nakon gradonačelnika, direktor Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Ognjen Pulić održao je prezentaciju s pregledom svih segmenata u provedbi ovog složenog Projekta, čija je ukupna vrijednost 258.934.549,94 HRK, od čega 180.339.055,48 HRK čine nepovratna sredstva financirana od strane Europske unije iz Kohezijskog fonda.

Ukratko su prikazani dosad realizirani dijelovi Projekta kao i trenutno stanje aktualnih radova koji se odvijaju na lokaciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi i na lokacijama kojima prolazi povratni tlačni vod. Na konferencije su predstavnici izvođača radova izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje mulja, Branko Potočnik i Emir Zekić, predstavili odabrane tehnologije i njihove prednosti. Da podsjetimo, odabrana tehnologija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda je MBR tehnologija koja omogućava III. stupanj pročišćavanja, a kao tehnologija obrade otpadnog mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda odabrano je solarno sušenje mulja.

Nakon prezentacija, prisutni predstavnici medija mogli su postaviti pitanja svi govornicima te dodatno voditelju projekta Ivan Barbić i predstavnici nadzornih inženjera Andrei Užili Legović. Pitanja su bila vezana uz utjecaj Projekta na okoliš, potrebu za dodatnim financiranjem Projekta te izgradnju povratnog tlačnog voda i ponovno korištenje pročišćenih otpadnih voda. U odgovorima je potvrđeno da će Projekt imati izuzetno pozitivan utjecaj na okoliš, posebno za morski okoliš , a posredno i na građane grada Rovinja-Rovigno. Prisutni govornici još jednom su istaknuli zašto je došlo do potrebe za dodatnim financiranjem projekta. Naime, potreba za dodatnim sredstvima javila se zbog kompliciranog procesa javne nabave za izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje mulja, razlike u cijenama u građevinarstvu u usporedbi trenutnog stanja i vremena kada je rađena procjena,  što je uzrokovalo produženje trajanja projekta. Mediji su bili zainteresirani za ponovno korištenje dijela pročišćenih voda. Otpadne vode pročišćene MBR tehnologijom prije ponovnog korištenja proći će kroz dodatan UV tretman te će se zatim odvoditi povratnim vodom do zelenih površina za navodnjavanje. Predviđeno je zalijevanje sportskih terena te javnih zelenih površina.

Nakon završetka konferencije zainteresiranim predstavnicima medija ponuđen je obilazak aktualnih gradilišta Projekta. Konferencija za medije je organizirana u skladu sa svim važećim epidemiološkim mjerama, a za sudjelovanje na konferenciji uvjet je bila covid potvrda. Konferencija za medije je trajala ukupno 60 minuta.