Održana 7. konferencija za medije Projekta

U četvrtak, 18. lipnja, u Rovinju je, kako je i najavljeno, održana 7. konferencija za medije Projekta uz sudjelovanje gradonačelnika grada Rovinja – Rovigno  Marka Paliage i  direktora Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Ognjena Pulića te predstavnike medija.  Glavna tema konferencije bila je završetak višegodišnjeg postupka javne nabave za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rovinj i skori početak radova na njegovoj izgradnji.

Radovi uključuju projektiranje i izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) trećeg stupnja pročišćavanja tipa membranski bioreaktor (MBR) ukupnog vršnog kapaciteta od 63.000 ES za otpadne vode aglomeracije Rovinj na lokaciji Cuvi i garaže za teretna vozila te dva dobavna tlačna cjevovoda za isporuku i ponovno korištenje pročišćene vode. Grad Rovinj prvi je u Hrvatskoj planirao ponovnu uporabu pročišćene vode na ovaj način stoga je u sklopu ugovora o izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda planirana i izgradnja oko 7 km  dobavnih tlačnih cjevovoda, koji bi u dva kraka od ove svojevrsne „tvornice vode“, jedan, kraći,  prema nogometnom igralištu i sportskim terenima, drugi prema turističkim objektima i ostalim javnim površinama, kako je na konferenciji informirao direktor Pulić, prenosili pročišćenu vodu za ponovnu uporabu i zalijevanje zelenih površina.

Izgradnja UPOV-a financijski je najzahtjevnija aktivnost projekta i nosi više od 50% financijske njegove vrijednosti, a neočekivano se pokazala složenom i po postupku javne nabave izvođača radova započetog još u travnju 2016. godine.

Podsjetimo, u postupcima javne nabave za sklapanje ugovora o radovima utvrđeno je učestalo premašivanje vrijednosti dostavljenih ponuda od procijenjenih vrijednosti u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, kao posljedica stanja na građevinskom tržištu, što dovodi do povećanja ukupne vrijednosti investicija. Nakon nekoliko javnih savjetovanja i cijelog niza izjavljenih žalbi Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave koje su sve od strane DKOM-a odbačene  kao neosnovne, ponavljanja postupka i  osiguravanja dodatnih bespovratnih sredstava, jer su sve pristigle ponude višemilijunski premašivale procijenjenu vrijednost nabave i dobivena bespovratna sredstva,  2. ožujka 2020. donesena je Odluka o odabiru, a od strane DKOM-a rješenjima od 01.04.2020. i 04.06.2020. godine odbačene, zadnje u nizu, žalbe nekih ponuditelja kao neosnovane.

Odabrana je ponuda Zajednice talijanskih ponuditelja CID SRL i ATZWANGER SpA ukupne vrijednosti 134.232.573,00 HRK plus PDV. Do kraja ove godine planira se projektiranje glavnih projekata, a početkom 2021.godine ishođenje građevinskih dozvola, projektiranje izvedbenih projekata i početak gradnje UPOV-a. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda gradit će se na lokaciji Cuvi, a uređaj za solarno sušenje mulja, za kojeg će se postupak javne nabave morati ponoviti u mjesecu lipnju 2020.,  na lokaciji komunalno-servisne zone Lokva Vidotto.  Slijedi skoro potpisivanje ugovora s odabranim ponuditeljem i početak radova.

Prošle su godine u i prema planu završeni svi radovi na  izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Rovinj: ukupno je ugrađeno 28.164 m cjevovoda i izvedeno 8 novih crpnih stanica, a u tijeku je priključenje kućanstava na novoizgrađeni sustav u naseljima Rovinjsko Selo, Borik, Bolničko naselje i Valsavie. Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. u 2020.g. donijela 1170 odluka o priključenju zajedno s pripadajućim ugovorima, a do sada je na novoizgrađenu kanalizacijsku mrežu priključeno oko 400 objekata s navedenih područja, uključujući i naselje Gripole koje je priključeno tijekom 2019. godine. Projektom je planirano priključenje 800 objekata, što obuhvaća oko 2000 građana koji će  biti priključeni na novoizgrađenu kanalizacijsku mrežu.

Prezentacija