Odlukom Gradskog vijeća Grada Rovinj-Rovigno o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na sustav javne odvodnje više se ne naplaćuju troškovi priključenja odnosno izrade kućnog priključka

Na Osmoj sjednici Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno, održanoj 23. listopada 2018. godine pod 6. točkom Dnevnog reda našao se i Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na sustav javne odvodnje Grada Rovinja-Rovigno. Prijedlog su svi prisutni gradski vijećnici podržali. Usvojena Odluka objavljena  je u Službenom glasniku broj 12/18, od 24. listopada 2018. godine, a stupila na snagu osam dana nakon službene objave,  1. studenog 2018. godine.

Odluka je za stanovnike aglomeracije Rovinj – Rovigno izuzetno važna jer se istom, izmjenom članka  14. stavaka 1. i 2. postojeće Odluke, ukinulo plaćanje cijene stvarnih troškova rada i utrošenog materijala na izvedbi priključaka isporučitelju vodnih usluga od strane vlasnika građevine ili zakonitog posjednika nekretnine.

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na sustav javne odvodnje Grada Rovinja- Rovigno  važeću do 1. studenog 2018. možete pročitati u nastavku.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na sustav javne odvodnje Grada Rovinja-Rovigno