O projektu

Vodni resursi na području Istre su ograničeni, a potrebe za navodnjavanjem zelenih površina značajne zbog turizma i klimatskih uvjeta. Smanjivanje rasipanja i onečišćivanja vode zahtjev je sadašnjosti i uvjet budućnosti. Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. provodi dosada najveću investiciju usmjerenu na učinkovito upravljanje sustavom odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda:  „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“.

Ukupna vrijednost projekta je 258.934.549,94 HRK. Projekt je sufinanciran  sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda u iznosu od 180.339.055,48 HRK, a kroz projekt izgradit će se i staviti u funkciju  novi uređaj za pročišćavanje svih gradskih otpadnih voda, 24,1 kilometra novih kolektora, 700 novih priključaka, 7 novih crpnih stanica te će se sanirati i 3,56 kilometara  oštećenih obalnih i kopnenih kolektora.

Osnovni cilj Projekta  je zaštita okoliša, uz poštivanje načela održivog razvoja.

Ključne aktivnosti projekta su:

Aktivnost 1: Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rovinj. Aktivnost obuhvaća projektiranje i izgradnju uređaja za pročišćavanja otpadnih voda kapaciteta 63.000 ES te obuku osoba koje će raditi u postrojenju. Novim uređajem će se pročišćavati sve gradske otpadne vode, a dio pročišćene vode vraćat će se gradu kroz ponovnu uporabu za zalijevanje zelenih površina.

Aktivnost 2: Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Rovinj. Aktivnost obuhvaća sanaciju postojećeg obalnog  i kopnenog kolektora metodom bez raskopavanja,  rekonstrukciju CS Kino  i CS Škver ( ugradnju novih crpki za kišno rasterećenje, manje građevinske preinake, zamjenu dotrajalih dijelova i ugradnju mjerača protoka) te  izgradnju nove kanalizacijske mreže naselja Rovinjsko selo, Gripole, Bolničko naselje i Borik,  posljednja su rovinjska naselja koja se priključuju mreži. Po završetku Projekta, stupanj priključenosti na sustav odvodnje na području aglomeracije Rovinj dosegnut će 100%.

Projekt predviđa ponovnu upotrebu pročišćene vode čime se povećava učinkovitost upravljanje vodnim resursima na području Istre, jer se smanjuje korištenje pitke vode za zalijevanje zelenih površina. Projekt osigurava infrastrukturu za ponovno korištenje pročišćene otpadne vode u takve svrhe na području Rovinja, voda te podizanju stupnja priključenosti stanovništva na sustav odvodnje, čime se doprinosi načelu dobrog upravljanja postojećim vodnim resursima te ispunjenju zahtjeva Europske Direktive o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda.

Projekt je usklađen s glavnim ciljevima Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, Tematski cilj 6: Očuvanje i zaštita okoliša i promocija učinkovitosti resursa.

Ugovor o sufinanciranju Projekta bespovratnim sredstvima Europske unije dana  9. prosinca 2016. godine u Rovinju su potpisali s jedne strane Ministar zaštite okoliša i energetike, Slaven Dobrović i generalni direktor Hrvatskih voda, Zoran Đuroković, kao predstavnici posredničkih i kontrolnih tijela za dodjelu i kontrolu provedbe projekata sufinanciranih sredstvima Kohezijskog fonda te Marko Paliaga, tadašnji direktor Odvodnje Rovinj Rovigno d.o.o. kao osoba ovlaštena za zastupanje Korisnika bespovratnih sredstava.

U veljači 2021. godine Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatske vode i Odvodnja Rovinj-Rovigno potpisali su 1. dodatak ugovoru o sufinanciranju projekta „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“ kojim se  Odvodnji Rovinj-Rovigno  osigurava dodatnih 35 milijuna kuna za provedbu projekta.

Iako je izgradnja podzemne infrastrukture u pravilu najskuplja, a nakon završetka radova oku nije vidljiva,  rezultati ovog Projekta bitno će poboljšati kvalitetu života stanovnika i gostiju grada Rovinja te zaštitu i očuvanje vode – tog dragocjenog prirodnog resursa,  i u slatkovodnom i u morskom okruženju.