Novosti

Recent post title

Predstavljanje na državnoj razini

Predstavljanje Projekta na državnoj razini u Zagrebu

Javno predstavljanje projekta kroz dane otvorenih vrata na UPOV-u Cuvi

11. tiskovna konferencija

Pozivnica na konferenciju za medije

Dan otvorenih vrata EU projekta na UPOV-u Cuvi

Javno predstavljanje projekta kroz dane otvorenih vrata na UPOV-u Cuvi

Održano mini predstavljanje projekta za učenike srednje škole Zvane Črnje iz Rovinja

Mini predstavljanje Projekta učenicima srednje škole Zvane Črnje

UPOV Cuvi posjetili inženjeri Vodoopskrbe i odvodnje Cresa i Lošinja

Obuka djelatnika Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. za upravljanje linijom mulja na UPOV-u Cuvi

Povodom 30 godina Istarske županije u Rovinju održana panel rasprava na temu „Upravljanje i zaštita prirodnih resursa i izazovi održivog razvoja“

Inženjeri iz Hrvatskih voda posjetili UPOV Cuvi

Na Svjetski dan turizma održana konferencija za medije projekta s fokusom na aktivnosti zelene tranzicije i doprinos razvoju održivog turizma

10. konferencija za medije projekta

Obuka na jedinici obrade mulja na UPOV-u Cuvi

Uređenje okoliša na UPOV-u Cuvi

Obuka djelatnika Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o. na jedinici za obradu mulja

Obuka osoblja odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o.

Direktor odvodnje Rovinj- Rovigno d.o.o. sudjelovao na Okruglom stolu u Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Novosti na UPOV-u Cuvi

Održana 9. konferencija za medije projekta. Novinarima premijerno prikazan dokumentarni video o tijeku provedbe našeg Projekta.

9. konferencija za medije projekta

Na UPOV-u Cuvi snimljena reportaža od strane poznate njemačke TV postaje ARD

UPOV Cuvi posjetili učenici trećih razreda srednje škole „Zvane Črnje“ iz Rovinja sa profesorima

Novosti na gradilištu UPOV-a Cuvi

UPOV Cuvi posjetili studenti diplomskog sveučilišnog studija strojarstva iz Pule s profesorima

Na UPOV-u Cuvi puštena u pogon druga linija biološkog pročišćavanja

Odvodnja Rovinj Rovigno d.o.o. organizirala je edukativno događanje za učenike nižih razreda rovinjskih osnovnih škola povodom Dana planeta Zemlje

Posjet gradilištu UPOV-a Cuvi

Održavanje mini predstavljanja za učenike nižih razreda osnovne škole

UPOV Cuvi posjetili znanstvenici sa instituta Ruđer Bošković iz Rovinja

Na UPOV-u Cuvi se montiraportalna dizalica radi izvlačenja membrana

Odvodnja Rovinj Rovigno d.o.o. organizirala je edukativno događanje za najmlađe stanovnike aglomeracije Rovinj povodom Svjetskog dana voda

Održavanje mini predstavljanja za vrtićku populaciju

Na UPOV-u Cuvi započelo asfaltiranje prometnica

Na novom UPOV-u  Cuvi započelo se sa 3. stupnjem pročišćavanja otpadnih voda

UPOV Cuvi i postrojenje za solarno sušenje mulja – radovi u tijeku

UPOV Cuvi posjetili studenti 3. godine Znanosti o moru sa profesorom

UPOV Cuvi – u tijeku je pokusni rad biološkog modula, u upravnoj zgradi montira se namještaj i uređuje laboratorij

Radovi na UPOV-u Cuvi

UPOV Cuvi i postrojenje za solarno sušenje mulja

UPOV Cuvi posjetili direktor i inženjeri krčke vodoopskrbe i odvodnje

Na UPOV-u Cuvi započinje ugradnja membrana – „srca“ postrojenja

Montaža fasade na garaži približava se kraju, na upravnoj zgradi se postavljaju keramičke pločice

UPOV Cuvi posjetili učenici i profesori strukovne škole „Eugena Kumičića“ Rovinj

UPOV Cuvi – Montira se oprema na biološkom tretmanu, izvode se instalacije u objektima

Radovi na postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi u periodu 19.09. – 23.09.

Radovi na Postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi

Rješenje problema nastalih restrikcijom vode u Istri