Novosti na UPOV-u Cuvi

Na UPOV-u Cuvi u tijeku su radovi montaže ograde oko parcele UPOV-a, te postavljanje kranske dizalice iznad bioloških bazena za potrebe servisiranja ugrađene opreme. Osim postavljene signalizacije nakon asfaltiranja prometnica, postavljena je i vertikalna signalizacija.

U novoizgrađenu upravnu zgradu uselili su djelatnici Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o., te je sada čitavo poduzeće na jednoj lokaciji.

U drugoj fazi probnog rada postrojenja pristigle su analize mikrobioloških parametara za pročišćenu vodu koja je predviđena za navodnjavanje zelenih površina te su rezultati izvrsni, bez prisustva ispitanih virusa i bakterija. Puštena je u pogon linija mulja, te je ispitana funkcionalnosti dinamičkih ugušćivača, te je u tijeku faza aerobne stabilizacije mulja do puštanja u pogon centrifugalnih dekantera.