Najava događanja – Ured na gradilištu

U subotu 23. studenog Odvodnja Rovinj –Rovigno d.o.o. informira stanovnike Borika i Bolničkog naselja u „UREDU NA GRADILIŠTU“ u Ulici Matije Vlačića Ilirika br.1.

Nakon što je prošlog tjedna „Ured na gradilištu“ bio postavljen u Rovinjskom Selu, ovaj tjedan Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. organizira Ured za stanovnike Borika i Bolničkog naselja. Na postavljenom štandu, na lokaciji gradilišta Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rovinj građani će moći dobiti informacije kroz informativne i promotivne materijale, ali i od prisutnih stručnih osoba Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o vezano za aktivnosti, rezultate Projekta, te informacije o uvjetima i ugovoru o priključenju na sustav javne odvodnje.

Lokacija: Ulica Matije Vlačića Ilirika br.1. (ispred nove vakuumske crpne stanice)

Vrijeme: 23. 11. 2019. 11:00 – 12:30

Pozivamo sve građane Borika i Bolničkog naseljada iskoriste priliku i dođu u „Ured na gradilištu“, da se informiraju, postave pitanja i dobiju na licu mjesta odgovore na sve što ih zanima vezano za Projekt.