Na UPOV-u Cuvi snimljena reportaža od strane poznate njemačke TV postaje ARD

Danas, 31.05.2023.g. snimljena je TV reportaža o Postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi kao pozitivnom primjeru očuvanja i zaštite voda u Istri.

Novinarka SusanneFiedler poznate javne njemačke TV postaje ARD  sa svojim timom obišla je gradilište UPOV-a Cuvi  i intervjuirala direktora Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o.  Ognjena Pulića u sklopu pripreme dokumentarnog filma o održivom razvoju u Hrvatskoj. UPOV Cuvi koji koristi MBR (membranski bioreaktor)  tehnologiju u obradi otpadnih voda, daje pročišćeni efluent koji se može ponovno koristiti za zalijevanje zelenih površina u gradu Rovinju – Rovigno ( nogometna igrališta, kampovi Polari, Veštari turističko naselje Villas Rubin), ali i za pranje i održavanje hidromehaničke opreme postrojenja i specijaliziranih vozila i primjer je dobre prakse očuvanja voda i okoliša u gradu Rovinju – Rovigno, ali i na nivou cijele Istre.

Osim obrade otpadane vode, nusprodukt Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda je mulj, koji će se obrađivati na samom postrojenju do procesa dehidracije, a nakon toga će se solarno sušiti na Postrojenju za solarno sušenje mulja na lokaciji Lokva Vidotto, čime će mu se smanjiti volumen četiri puta. Plan je da se takav mulj dalje iskoristi sa zelenim otpadom kako bi se dobio kompost III klase kroz budući projekt izgradnje kompostane koja bi se nalazila na istoj lokaciji kao i Postrojenje za solarno sušenje mulja.