Na UPOV-u Cuvi puštena u pogon druga linija biološkog pročišćavanja

Nakon završene prve faze pokusnog rada Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi, započela je druga faza, te je puštena u pogon druga linija biološkog pročišćavanja, uspostavom aktivnog mulja u liniji B bioloških bazena.

Također tijekom travnja i početkom svibnja najviše radova se izvodilo u okolišu, te su postavljene travnate površine kod laboratorija i upravne zgrade. Jedan dio rova za postavljene vodovodne cijevi  na prometnici zatrpan je kamenim materijalom. U tijeku je izrada posteljice i montaža cijevi oborinske odvodnje u prostoru ispred garaže za specijalizirana vozila. Na dijelu predviđenom za parking djelatnika Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o.  nasipavao se materijal, dok se u upravnoj zgradi montira unutarnja bravarija (vrata) kako bi sve bilo pripremljeno za vrlo brzo useljenje djelatnika.