Mobilna aplikacija „Marine Litter Watch”

Europska agencija za okoliš (EEA) izvještava o istraživanju koje je provela skupina volontera koristeći EEA mobilnu aplikaciju „Marine Litter Watch“ kako bi prikupila podatke o vrsti otpada koji se najčešće pronalazi na plažama Europe. Na temelju 700.000 predmeta pronađenih tijekom 1627 akcija čišćenja plaža uz četiri regionalna mora Europe 10 najčešće pronađenih predmeta su: opušci i filteri cigareta (18%), komadići plastike (8%), komadići plastike/polistirena (5%), komadići stakla ili keramike (5%), plastične čaše/poklopci (5%), štapići za uši (4%), vrećice za kupovinu (4%), vrećice za čips (4%), žice i užad (3%), boce za piće (3%).
Zaštita plaža zaštita je i mora, a ovo je jedan dobar primjer uključivanja građana u aktivnosti te zaštite. Marine LitterWatch (MLW) model je koji je razvila Europska agencija za okoliš (EEA), a koji kombinira angažman građana i modernu tehnologiju za rješavanje problema morskog otpada. Cilj mu je pomoći u popunjavanju nedostataka podataka o morskim otpadima na plažama relevantnim za politiku EU-a o morskom okolišu (Okvirna direktiva o morskoj strategiji), uz uključivanje građana u njihovo prikupljanje i praćenje. Osim toga, omogućuje prikupljanje podataka iz inicijativa za čišćenje.Aplikacija je dostupna i za Android i za iOS platforme, besplatna je, a može se skinuti na sljedećim poveznicama http://bit.ly/2UdFpZx (Android) i https://apple.co/2U9XAPU (iOS). Pozivamo građane Rovinja da se aktivno uključe i na ovaj način u očuvanje ljepote rovinjskih plaža i mora.