Izdana građevinska dozvola za izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda

Dana 02.12.2021.g. izdana je građevinska dozvola za izgradnju Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda na Cuvima, te slijedi prijava gradilišta i sve druge zakonski predviđene aktivnosti. Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda biti će kapaciteta 63.000 ES i membranskog tipa, te će pročišćavati svu otpadnu vodu grada Rovinja – Rovigno  koja dospije na Postrojenje.

Novoizgrađeno Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda sastojat će se od 6 objekata. Tri objekta su namijenjena smještaju tehnologije za pročišćavanje otpadnih voda, jedan je objekt upravne zgrade, jedan objekt kontrole/nadzora rada UPOV-a i jedan objekt garaže za specijalizirana vozila. Svi objekti su povezani internom prometnicom. Površina građevne čestice iznosi 10 627 . Rok izvođenja svih radova uključujući i razdoblje projektiranja, ishodovanja dozvola, gradnje i pokusnog rada je do kraja 2023. godine.

Vizualizacija budućeg Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi