Europski propis o klimi

U svrhu provođenja Europskog zelenog plana (Green Deal) koji za glavni cilj ima postizanje klimatske neutralnosti, Europska unija prolazi kroz brojne prilagodbe. Jedan od najvažnijih koraka je donošenje prvog europskog propisa o klimi. Iako prijedlog propisa koji je Europska komisija iznijela početkom ožujka 2020. još nije stupio na snagu, tijekom prošlog tjedna je postignut privremeni dogovor suzakonodavaca. Nakon što Parlament i Vijeće Europske unije službeno odobre privremeni dogovor, europski propis o klimi biti će objavljen u Službenom listu Europske unije i stupit će na snagu.

Prijedlog propisa možete pronaći na: https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_hr