Dogovor o Mini predstavljanju Projekta učenicima osnovnih i srednjih škola

U razdoblju trajanja Projekta predviđeno je deset događanja edukativno-promotivnog karaktera na kojima će se Projekt predstaviti osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj populaciji. Cilj im je upoznati učenike, a kad je to prikladno i nastavnike, roditelje te medije i opću javnost, s Projektom čiju provedbu podupire Europska komisija.

Upoznavanje djece i mladih s Projektom provest će se u dogovoru sa školama na način primjeren uzrastu, uz poticanje zanimanja za Projekt i promjene koje će donijeti njegovo ostvarenje. U tu je svrhu u rovinjskom Domu kulture 15. ožujka 2018. održan uvodni sastanak provoditelja usluge informiranja javnosti i vidljivosti Projekta s predstavnicima osnovnih i srednjih škola. Sastanku su prisustvovali i pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i predstavnik Naručitelja. U jednosatnoj razmjeni informacija, mišljenja i prijedloga dogovoren je oblik predstavljanja Projekta i način sudjelovanja učenika ovisno o njihovom uzrastu te datumi organiziranja pojedinih događaja. Imenovani su predstavnici škola uz pomoć kojih će se podrobno razraditi svaki planirani susret.