Direktor odvodnje Rovinj- Rovigno d.o.o. sudjelovao na Okruglom stolu u Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

U srijedu 28.lipnja u Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti organiziran je Okrugli stol na temu „Onečišćenje Jadrana – utjecaj urbanih otpadnih voda“  od strane Znanstvenog vijeća za prirodoznanstvena istraživanja Jadrana i Znanstvenog vijeća za zaštitu prirode i okoliša.

Na Okruglom stolu održala su se ukupno pet predavanja sa sljedećim nazivima :

Stanje onečišćenja priobalnih voda Jadrana (dr.sc. Grozdan Kušpilić ), Mikrobiološka kakvoća morskih plaža u Hrvatskoj (red.prof.art.dr.sc. Mladen Šolić), Odgovor fitoplanktonske zajednice na promjene u okolišu (dr.sc. Živana Ninčević Gladan), naš Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj koje je prezentirao direktor Ognjen Pulić, mag.ing.aedif.  i Zadarski kanal kao recipijent otpadnih voda Zadra (mr.sc Donat Petricioli).

Moderator predavanja bio je akademik Mladen Juračić.

Cilj Okruglog stola bio je upozoriti na sadašnje stanje onečišćenja Jadranskog mora i  ukazati na važnost pročišćavanja otpadnih voda koje se ulijevaju u isto. S obzirom da se posebice imalo za cilj ukazati na problem nedostatnog pročišćavanja urbanih otpadnih voda i velike sezonske varijacije opterećenja kanalizacijskih sustava (zima i ljeto), Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj prikazan je kao dobar primjer i budućnost očuvanja Jadranskog mora, kao i održivog razvoja, jer se izgradnjom UPOV-a Cuvi sa trećim stupnjem pročišćavanja osim čiste, pročišćene vode koja se ispušta u more, osigurala i ponovna uporaba pročišćene vode kako za održavanje hidromehaničke opreme tako i za zalijevanje zelenih površina u gradu Rovinju-Rovigno (nogometnih terena i južnih turističkih naselja i kampova).