Čišćenje crpne stanice Kino

Djelatnici Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. su prema redovnom planu održavanja objekata sustava javne odvodnje Grada Rovinja -Rovigno dana 6.5.2020. izvršili strojno čišćenje crpne stanice Kino, kako bi se osigurao ispravan rad crpki. U CS Kino smješteno je pet crpki SULZER (ABS) ukupnog kapaciteta protoka 300 l/s.Pristupilo se čišćenju crpnog zdenca te pregledu ispravnosti crpki i ostale ugrađene opreme. Vrlo je bitno redovno održavanje crpki i opreme (ventili, zasuni, plovci, …) kako bi se izbjegli kvarovi, a samim time i smanjili troškovi. CS Kino je rekonstruirana 2019. godine u sklopu Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj sufinancirane sredstvima Europske unije.