9. konferencija za medije projekta

U ponedjeljak, 12. lipnja 2023. godine,  na lokaciji uređaja za pročišćavanja otpadnih voda UPOV Cuvi, Novigradska ulica 1, s početkom u 13 sati, održat će se deveta konferencija za medije „Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“.

Konferencija će se održati u sali za sastanke u novoj upravnoj zgradi Odvodnje Rovinj Rovigno u koju je tvrtka upravo preselila svoje odijele sa lokacije Trg na Lokvi 3/a iz centra Rovinja. Glavna tema konferencije bit će završetak izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji je pušten u probni rad te stanje radova na izgradnji uređaja za solarno sušenje mulja.

U radu konferencije sudjelovat će gradonačelnik grada Rovinja – Rovigno Marko Paliaga, direktor Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o.  i voditelj Projekta Ognjen Pulić i Sanja Ivančević, voditeljica uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Osim navedenog, govorit će se i o projektu  izgradnje sunčane elektrane u sklopu UPOV-a  koja je naknadno planirana i za što je osigurano sufinanciranje iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Nakon konferencije planiran je vođeni obilazak UPOV—a koji je pušten u probni rad i Postrojenja za solarno sušenje mulja na lokaciji Lokva Vidotto.