Uređenje okoliša na UPOV-u Cuvi

U periodu od 31.07.-04.08.2023.g. na UPOV-u Cuvi izvodilo se hortikulturno uređenje okoliša, postavljanje rampe na ulazu u postrojenje, postavljanje ograde okolo parcele, te se pripremao teren za planirani Tematski park H20 Cuvi. Sav građevinski materijal koji se trebao deponirati prilikom iskopa objekata UPOV-a, iskoristiti će se za gradnju parka sa temom pročišćavanja i očuvanja voda pored samog UPOV-a.