10. konferencija za medije projekta

U srijedu, 27. rujna 2023. godine,  na lokaciji uređaja za pročišćavanja otpadnih voda UPOV Cuvi, Novigradska ulica 1, s početkom u 10 sati, održat će se deseta konferencija za medije „Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“.

Konferencija će se održati u sali za sastanke u novoj upravnoj zgradi Odvodnje Rovinj Rovigno u koju se tvrtkapreselila sa lokacije Trg na Lokvi 3/aiz centra Rovinja. Glavna tema konferencijebit će ostvareni rezultati po svim planiranim aktivnostima Projekta, izazovi u pokusnom radu UPOV-a tijekom turističke sezone, te početak probnog rada Postrojenja za solarno sušenje mulja.Osim navedenog, govorit će se i o izgradnji solarne elektrane u sklopu UPOV-a, te tematskog parka H2O.

U radu konferencije sudjelovat će gradonačelnik grada Rovinja – Rovigno Marko Paliaga, direktor Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o.  Ognjen Pulić, te inženjeri i predstavnici Izvođača radova UPOV-a i Postrojenja za solarno sušenje mulja.

Nakon konferencije planiran je vođeni obilazak UPOV—a i jedinice za obradu mulja.