Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj

Vrijednost

Ukupna vrijednost projekta je 258.934.549,94 HRK. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda u iznosu od 180.339.055,48 HRK.

Cilj

Osnovni cilj Projekta je zaštita okoliša, uz poštivanje načela održivog razvoja kroz dvije ključne aktivnosti.

Rezultati

Kroz projekt izgradit će se i staviti u funkciju novi uređaj za pročišćavanje svih gradskih otpadnih voda, 24,1 kilometra novih kolektora, 700 novih priključaka, 7 novih crpnih stanica te će se sanirati i 3,56 kilometara oštećenih obalnih i kopnenih kolektora.

NOVOSTI