Zaštićena područja i područja ekološke mreže u našem gradu

Jeste li znali da se Rovinj nalazi na području ekološke mreže Natura 2000 i na zaštićenom području? Gdje se sve u Republici Hrvatskoj nalaze zaštićena područja? Zašto su zaštićena?

Sve informacije pronađite na interaktivnoj karti bioportala:

http://www.bioportal.hr/gis/

Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja RH prenosi kako je u četvrtak, 20. svibnja, potpisan Sporazum o suradnji upravitelja morskih zaštićenih područja. Ustanove koje upravljaju morskim zaštićenim i Natura 2000 područjima povezale su se u neformalnu Hrvatsku mrežu morskih zaštićenih područja – HRMZP (Croatian Marine Protected Areas Network-CroMPA).

Cijelu vijest pročitajte na http://www.haop.hr/hr/novosti/sporazum-o-suradnji-upravitelja-morskih-zasticenih-podrucja