Započeli zemljani radovi na postrojenju za solarno sušenje mulja Lokva Vidotto

Nakon što je ishodovana građevinska dozvola, krajem srpnja započeli su iskopi za izgradnju budućeg Postrojenja za solarno sušenje mulja na lokaciji komunalno servisne zone Lokva Vidotto.

Dehidrirani mulj sa Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi transportirat će se na lokaciju budućeg Postrojenje za solarno sušenje mulja, gdje će se u dvije hale (linije) za sušenje dodatno obraditi i smanjiti volumen.

Vrijednost projekta je 19.050.237,18 kn.