Uređenje okoliša vakuumske stanice

Započelo je uređenje okoliša vakumske stanice na Bolničkom naselju. Vakumska stanica izgrađena je u sklopu ovog projekta te se nalazi u funkciji od kraja 2019. godine. Pristupit će se  uređenju neposrednog okoliša same vakumske stanice čime će se vizura na taj objekt značajno poboljšati. Radovi se odnose na uređenje pristupnog puta i manipulativnog prostora za kamionska službena vozila te postavljanje rampe kako bi se spriječilo nepropisno parkiranje vozila u djelokrugu objekta. Također podignut će se betonska pokrovna ploča ispod koje su smještani vakuumski tankovi kako bi se osigurao veći prostor za servis crpki te eventualne popravke. U svrhu oplemenjivanja okoliša posadit će se biljke kako bi se dobila što ljepša vizura objekta. Trenutni izgled okoliša na lokaciji vakuumske stanice možete vidjeti na fotografija u ovoj objavi.