UPOV Cuvi – u tijeku je pokusni rad biološkog modula, u upravnoj zgradi montira se namještaj i uređuje laboratorij

Tijekom ovoga tjedna u upravnoj zgradi montirao se namještaj za urede, arhivu te se započelo sa montažom opreme za budući laboratorij. Na zgradi mehaničkog predtretmana izvode se radovi na fasadi te montaža mosne dizalice za održavanje linija mehaničkog predtretmana. Ispred garaže za teretna vozila započelo je uređenje platoa nakon završenih iskopa za oborinsku odvodnju.

Također, trenutno se ispituju parametri otpadne vode nakon što se pustila u pogon jedna linija biološkog modela.