UPOV Cuvi posjetili znanstvenici sa instituta Ruđer Bošković iz Rovinja

Dana 30.03.2023., Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda – UPOV Cuvi, posjetili su znanstvenici sa Centra za istraživanje mora Instituta „Ruđer Bošković“ iz Rovinja prof. dr. sc. Bojan Hamer, dr.sc. Andrej Jaklin, dr.sc. Maria Blažina, Ena Prištanac i student Ivan Radetić sa fakulteta FAMNIT Kopar, Slovenija.

Osim obilaska samoga Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, ideja posjeta bila je i predstavljanje rezultata istraživanja sedimenta i pilot aktivnosti pročišćavanja mikroplastike iz vodenog stupca – MARLESS projekta.

Posjetitelji su najprije imali priliku pogledati dokumentarni film Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o izvedenim radovima koji se financiraju u sklopu EU projekta na kanalizacijskoj mreži i crpnim stanicama, te radovima na  samom UPOV-u i Postrojenju za solarno sušenje mulja, a potom je kroz ppt prezentaciju prof.dr.sc. Bojan Hamer predstavio rezultate istraživanja kroz aktivnosti odrađene u 2022. godini: kemijsku (PAH, PCB, teški metali) i ekotoksikološku (fitotoksičnost i akutna toksičnost) karakterizaciju sedimenata na lokacijama Cuvi 1,2, 3 i Rovinskog priobalja Rv001, kemijsku analizu dagnji iz postavljenih MMPP instalacijate analizu mikroplastike iz sedimenata i pseudo/fècesa dagnji – MMPP instalacija odrađenih u sklopu projekta MARLESS (voditeljica IRB CIM radnog paketa dr.sc. Mirta Smodlaka Tanković).

Obilazak gradilišta po objektima vodio je predstavnik Izvođača radova i tehnolog g. Branko Potočnik iz tvrtke CID čistilne naprave d.o.o. iz Kopra, Slovenija koji je bio dostupan za sve upite posjetitelja kako o tehnologiji pročišćavanja, tako i o obradi otpadnog mulja. Posjetitelji su na licu mjesta mogli vidjeti proces pročišćavanja  u biološkom bazenu, kao i rezultat samoga procesa – čisti, pročišćeni efluent, jer je na UPOV-u Cuvi upravo u tijeku završetak 1. faze probnog rada, te su pristigli i rezultati od akreditiranog laboratorija koji pokazuju da svi ispitani parametri pročišćene vode u skladu sa propisanim graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u komunalnim otpadnim vodama.

Vrijednost ugovora za izgradnju Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda  na lokaciji Cuvi čija se izgradnja približava kraju iznosi 17.815.724,07 EUR(134.232.573,00 HRK), dok je ukupna vrijednost EU projekta 34.366.520,66 EUR( 258.934.549,94 HRK), od čega 23.935.105,91 EUR (180.339.055,48 HRK) čine nepovratna sredstva financirana od strane Europske unije iz Kohezijskog fonda.