UPOV Cuvi posjetili učenici i profesori strukovne škole „Eugena Kumičića“ Rovinj

Dana 25.10.2022.g. su u vodstvu profesora Dubravke Crismanich i Đanija Božac, Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi posjetili učenici 2. i 3. razreda Strukovne škole „Eugena Kumičića“ iz Rovinja.

Nakon odgledanog videa o izvedenim radovima koji se financiraju u sklopu EU projekta na kanalizacijskoj mreži i crpnim stanicama, te aktualnim radovima na samom UPOV-u i postrojenju za solarno sušenje mulja, kao i o MBR tehnologiji, učenici su sa profesorima obišli gradilište UPOV-a Cuvi.

O tijeku otpadne vode, te tehnologiji pročišćavanja, ponovnog korištenja pročišćene vode te solarnom sušenju mulja kao nusprodukta pročišćavanja, govorio je predstavnik Izvođača radova Branko Potočnik iz tvrtke CID d.o.o., čistilne naprave Kopar, dok je za sve upite vezane uz građevinske radove koji se trenutno izvode na raspolaganju bio direktor Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o., Ognjen Pulić.