UPOV Cuvi – Montira se oprema na biološkom tretmanu, izvode se instalacije u objektima

U ovome tjednu na Postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda istovremeno se izvode radovi na nekoliko objekata:

Garaža za teretna vozila: izrada ventilirane fasade, gletanje i bojanje unutarnjih zidova

Upravna zgrada: montaža alu bravarije i izrada estriha, te izvođenje instalacija.

Kontrolna stanica: izvođenje instalacija i izrada ravnog krova

Egalizacija: montaža oplate i armature stropne ploče podruma. Postava toplinske hidroizolacije oko objekta te priprema podloge za armirano betonsku ploču prizemlja.

Biološki tretman: montaža opreme postrojenja (crpke permeacije, mulja i ekstrakcije mulja, hidrofora za tehnološku vodu i hidrofora za vodu za ponovnu uporabu) i montaža zaštitne ograde.