UPOV Cuvi i postrojenje za solarno sušenje mulja – radovi u tijeku

U periodu od 13.-17.02.2023.g. na UPOV-u Cuvi dovršavala se izrada fasade – ETICS sustav i limarski radovi na objektu mehaničkog predtretmana. Na garaži za teretna vozila pripremala se podloga i izrađivao epoksi pod unutar samog objekta dok se ispred garaže montirala armatura, te izvela dobava, ugradnja i njega betona – industrijski kvarcni pod. Na zgradama biologije i egalizacije u tijeku je izrada fasade – ETICS sustav i priprema podloge za izradu epoksi poda. Ispred kontrolne sobe izvodila se montaža armature za armirano betonsku ploču  – izrada industrijskog kvarcnog poda. U okolišu se postavlja betonska galanterija – rubnjaci i priprema podloga za asfalt.

Također u tijeku su mokre probe i testiranje rada membranskih modula.

Na postrojenju za solarno sušenje mulja u tijeku je montaža konstrukcije i priprema podloge za temeljnu ploču.